Thursday, 21 August 2008...מזמן לא כתבתי בבלוג אז החלטתי להוסיף כמה מילים ותמונות
אז אני כבר בת 15... די הרבה זמן כבר... מנובמבר והספקתי מלא השנה חוץ מלכתוב בבלוג
אז הנהכמה תמונות ישנות שלי בים, התמונות הן מלפני שנה ורואים אותי מפליגה על הטופר האדום שלי... מאז כבר עברתי לליזר ואפילו הייתי בהפלגה ליוון והיה ממש ממש כיף... כדאי לכם לנסות גם
=)

No comments: